Ga naar de inhoud

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Bij inschrijving op de nieuwsbrief en het sturen van een reactie via het contactformulier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking worden de eisen die de privacywetgeving stelt in acht genomen. Dat betekent onder andere dat:

  • Er wordt duidelijk vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
  • De verzameling van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • U eerst gevraagd om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht gerespecteerd om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het inschrijven op een nieuwsbrief en het sturen van een reactie via het contactformulier verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres

Na inschrijving op de nieuwsbrief ontvangt u een e-mail om uw inschrijving te bevestigen. Daarna wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bezoek aan deze site bij te houden. Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Nieuwsbrief & e-mails

Als je je hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief of je bent lid van onze site (als je kan inloggen) of je hebt tickets gekocht op onze site, dan bestaat de kans dat je e-mails van ons krijgt.

We versturen enkel e-mails waarvoor je je hebt ingeschreven, of die betrekking hebben op diensten die we eerder hebben geleverd.

Om e-mails naar je te versturen, gebruiken we je naam en e-mailadres die je opgeeft. Onze site registreert ook het IP-adres dat je gebruikte toen je je aanmeldde voor de service om misbruik van het systeem te voorkomen.

Deze site kan e-mails versturen via de MailPoet-verzendservice. Met deze service kunnen we het openen en klikken op onze e-mails volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Geen identificeerbare informatie wordt buiten deze website bijgehouden behalve het e-mailadres.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

Nieuwsbrief: de gegevens die u verstrekt heeft bij aanmelden op de nieuwsbrief worden verwijderd, wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Reactie via reactie formulier: uw naam en e-mailadres bij uw reactie worden door ons  opgeslagen. Wilt u dit laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen.

U kunt ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kan u daarbij worden gevraagd om u adequaat te identificeren.