ERELEDEN

Judith Vreken
erelid sinds 2010

koorlid van 1950-2012

Clazien Jongkind-van Dam
erelid sinds 2012
koorlid van 1952-2015