Ga naar de inhoud

Jubilarissen

2023

ACOV heeft er een erelid bij!

Op donderdag, 20 april mocht het ACOV vier jubilarissen in het zonnetje zetten.

Dieneke Vuijk is 40 jaar lid, Tom Stoof en Marry Dannijs zijn beiden 50 jaar lid en die respectievelijk een gouden speld en een gouden hangertje ontvingen. En Paula Broer is tot erelid benoemd omdat zij 60 jaar aan het koor verbonden is!

We zijn reuze trots en blij met zulke trouwe leden.

Met elkaar zien we uit naar november wanneer we de Messiah van Handel gaan uitvoeren in de Urbanuskerk te Bovenkerk!

Marry Dannijs (50 jaar lid), Tom Stoof (50 jaar lid), Dieneke Vuijk (40 jaar lid) en Paula Broer (60 jaar lid).

2022

Op donderdag 28 april werden tijdens de Algemene Ledenvergadering de twee jubilarissen van dit jaar in de bloemetjes gezet.

Inez Vuorinen is 40 jaar lid en Mels Leenheer 25 jaar. Beiden hebben in het bestuur gezeten en zijn betrokken, trouwe koorleden!

Inez Vuorinen 40 jaar lid en Mels Leenheer 25 lid

Prachtige anekdotes kwamen voorbij en we spraken de wens uit dat zij nog lang met plezier mogen zingen op het koor!


2020

Op donderdag 3 september was ons koor met een kleine vijftig leden bij elkaar en is er gezongen in de kerkzaal van de Open Hof Kerk.  Na een periode van zes maanden waarin dit niet mogelijk was, werd het zingen met elkaar als bijzonder en heel prettig ervaren! 

Geeske Hazenberg is 50 jaar lid

Aan het begin van de repetitie zijn drie jubilarissen gehuldigd: Geeske Hazenberg is 50 jaar lid en ontving, naast een oorkonde en een bos bloemen, ook een gouden speld. Rita Pannekoek en Hans Westra zijn beiden 25 jaar lid van het koor en werden voor hun trouwe lidmaatschap bedankt met een oorkonde en een boeket bloemen.

Hans Westra (25 jaar lid)

Rita Pannekoek (25 jaar lid)

2019

Jaarvergadering 2019 met veel jubilarissen. Op deze jaarvergadering van ACOV werden maar liefst 6 jubilarissen gehuldigd voor jarenlange trouw aan het koor. Er waren bloemen en een oorkonde en natuurlijk een daverend applaus. Jan Verbeek spande de kroon met 60 jaar lidmaatschap en werd benoemd tot erelid. Al met al een feestelijke gebeurtenis.

Jan Hensen (50 jaar lid), Joke Dekker (25 jaar lid), Paula Kok (25 jaar lid), Frouk van Luling (40 jaar lid), Ellise Evers (voorzitter) en Jan Verbeek (60 jaar lid). Niet op de foto: Joop Dekker (25 jaar).

2018

Tijdens de jaarvergadering op donderdag 26 april werd Joke Overbeek in het zonnetje gezet.

Alt Joke zingt al 50 jaar in het koor en kreeg daarom een gouden speld uitgereikt. Joke is een trouw lid, die zelden een repetitieavond overslaat. Genoeg reden om haar te huldigen met een toespraakje, bloemen en een oorkonde.

Joke Overbeek 50 jaar lid

2017

Tijdens de jaarvergadering van 20 april 2017 werd Nel Gerritsen in het zonnetje gezet voor 40 jaar trouw lidmaatschap!

Zij kreeg bloemen, een oorkonde, een cadeaubon en een groot applaus van de leden.

Nel Gerritsen 40 jaar lid

Op 4 mei werden Hinke Bokhorst en Maartje Rip in het zonnetje gezet.

Twee zeer trouwe leden, die sporadisch een repetitieavond overslaan. Genoeg reden om beide dames te huldigen met bloemen en een oorkonde.

Alt Maartje is al 33 jaar lid en sopraan Hinke zingt al 50 jaar in het koor en kreeg daarom een gouden speld uitgereikt.

Maartje Rip (l) 33 jaar lid en Hinke Bokhorst (r) 50 jaar lid

2016

Tijdens de ACOV-jaarvergadering op 28 april 2016 werd koorlid Til van Veen in het zonnetje gezet vanwege haar 50-jarig lidmaatschap. Een huldiging waard!

Til van Veen mag een van de pijlers van de altengroep genoemd worden. Op zo’n moment bewijst ACOV een club met echt verenigingsgevoel te zijn. Voorzitter Annet de Jong sprak mooie woorden en overhandigde Til een oorkonde en een gouden speld. Bestuurslid Rudi olde Heuvel overhandigde een fraai boeket.

Til van Veen 50 jaar lid

2015-2014

Tijdens onze jaarvergadering op 30 april 2015 werden drie leden gehuldigd voor hun trouwe, jarenlange lidmaatschap. Er waren bloemen en een oorkonde en natuurlijk een groot applaus van de leden en het bestuur.

V.l.n.r: Adri van der Mark (25 jaar lid), Annie Buis (25 jaar lid in 2014) en Janneke van Schie (40 jaar lid).

2013

Tijdens de jaarvergadering van ACOV op 2 mei was er wederom iets bijzonders te vieren. Er waren maar liefst 6 jubilarissen dit jaar.

Als waardering voor hun jarenlange lidmaatschap kregen zij een boeket bloemen, een oorkonde, een cadeaubon en een welverdiend applaus.

Nelleke Grebe (25 jaar), Lize Rinkema (25 jaar), Tom Stoof (40 jaar) en Paula Broer (50 jaar).

Dirk van Leeuwen (25 jaar) en Marrie Dannijs (40 jaar) werden op 23 mei in het zonnetje gezet (helaas geen foto).


2012

Tijdens onze jaarvergadering op 3 mei was er iets speciaals te vieren. Sopraan Clazien Jongkind werd gehuldigd omdat zij maar liefst 60 jaar lid is! Vanaf nu is zij daarom erelid. Met bloemen, een oorkonde en een groot applaus werd zij in het zonnetje gezet.

Clazien Jongkind 60 jaar lid

2011

Tijdens onze jaarvergadering op 19 mei zijn twee jubilarissen gehuldigd: Pieja van ’t Hof en Cees Vrooland. Zij zijn beide 25 jaar lid van ons koor. Een goede reden om deze trouwe leden in het zonnetje te zetten met bloemen, een cadeaubon en een oorkonde.

V.l.n.r.: Voorzitter Annet de Jong, Pieja van ‘t Hof en Cees Vrooland (beide 25 jaar lid)