Meteen naar de inhoud

Aanmelding als projectzanger

Op vrijdag 17 november 2023 hoopt ACOV de “Messiah” van Georg Friedrich Händel uit te voeren. De uitvoering vindt plaats in de fraai gerestaureerde Urbanuskerk in Bovenkerk met medewerking van solisten en orkest.

Om deel te kunnen nemen wordt u projectzanger bij de ACOV. Dat houdt in dat u tijdelijk lid wordt van ons koor en alle repetities bijwoont. De bijdrage hiervoor bedraagt € 22,00 per maand (m.u.v. de maanden juli en augustus).

Wij vragen u deze bijdrage over te maken op rekening NL17 RABO 0300 5317 45 t.n.v. penningmeester ACOV

Mocht u na het concert besluiten lid te willen worden van ons koor dan bent u natuurlijk van harte welkom.

De repetities worden gehouden in Gebouw Het Baken, Sportlaan 86, 1431 JA Aalsmeer.

Als u zich wilt aanmelden, dan vragen wij u onderstaand formulier te gebruiken