Ga naar de inhoud

Aanmelding als gastzanger

Op zaterdag 16 maart 2024 hoopt ACOV de “The Crucifixion” van John Steiner uit te voeren. De uitvoering vindt plaats in de Open Hof Kerk in Aalsmeer met medewerking van solisten en organist.

Om deel te kunnen nemen wordt u gastzanger bij de ACOV. Dat houdt in dat u tijdelijk lid wordt van ons koor en alle repetities bijwoont. De bijdrage hiervoor bedraagt € 40,00.

Wij vragen u deze bijdrage over te maken op rekening NL17 RABO 0300 5317 45 t.n.v. penningmeester ACOV

Mocht u na het concert besluiten lid te willen worden van ons koor dan bent u natuurlijk van harte welkom.

De repetities worden gehouden van 19:45 tot 22:00 in Gebouw Het Baken, Sportlaan 86, 1431 JA Aalsmeer.

Als u zich wilt aanmelden, dan vragen wij u onderstaand formulier te gebruiken